OU-PGRRCDE M.A. (Hindi) Final Weekend Cum Contact Classes 2021-22

Rahul

Moderator
OU-PGRRCDE M.A. (Hindi) Final Weekend Cum Contact Classes 2021-22

M.A. (Hindi) Final
I : Madhya Kaleen Kavya - Dr. W.Maya Devi (Dr.M.D.)
II : Bhasha Vigyan Ke Samanya Siddhant - Evem Hindi Bhasha Ka Itihas - Dr. W.Maya Devi (Dr.M.D.)
III : Alochana Ke Siddhant, Bharatiya - Evem Pashchatya Kavya Shastra - Dr. K. Sangeeta Vyas (Dr.S.V.)
IV : Hindi Ka Chhayavadi Kavya - Dr. Rajashree P. More (Dr.R.M.)
V : Adhunik Hindi Upanyas Sahitya - Dr. K. Sangeeta Vyas (Dr.S.V.)
 

Attachments

  • 741366641MA_HINDI.pdf
    396.4 KB · Views: 3
Top