MGU-Nalgonda LLB(5YDC)- VII & IX Semesters Regular Examination Fee Notification - October 2023

Guru

Moderator
MGU-Nalgonda LLB(5YDC)- VII & IX Semesters Regular Examination Fee Notification - October 2023
Download Notification Here


Note :
  • Notification issued on 30-10-2023
 

Attachments

  • LLB(5YDC) - VII & IX Semester.pdf
    278.4 KB · Views: 0
Top