MGU-Nalgonda LLB ( 3YDC & 5YDC) III,V,VI,VIII & X Semester Regular & Backlog Revaluation Examination Notification - May 2024

Guru

Moderator
MGU-Nalgonda LLB ( 3YDC & 5YDC) III,V,VI,VIII & X Semester Regular & Backlog Revaluation Examination Notification - May 2024
Download Notification Here


Note :
  • Notification issued on 24-05-2024
 

Attachments

  • LLB Revaluation Notification-2024.pdf
    260.9 KB · Views: 0
Top