MGU-Nalgonda IPC V Sem Backlog Revaluation Result & VI Sem Regular Revaluation Examination Result

Guru

Moderator
MGU-Nalgonda IPC V Sem Backlog Revaluation Result & VI Sem Regular Revaluation Examination Result
Check Results Here


Note:
  • Results Announced on 28-12-2023
 
Top