MGU-Nalgonda IMBA X Semester Regular & Backlog & I,II,III & IX Semester Backlog Examination Time Table - June 2024

Guru

Moderator
MGU-Nalgonda IMBA X Semester Regular & Backlog & I,II,III & IX Semester Backlog Examination Time Table - June 2024
Download Time Table Here


Note:

  • Examinations Timings: 10 am to 1 pm & 2 pm to 5 pm
 

Attachments

  • IMBA- I II,III &IX sem Backlog& X Sem Regular and Backlog May-2024 (1).pdf
    335.2 KB · Views: 0
Top