KU-SDLCE MBA (DM) I-I, I-II, II-I Semester Ex-candidates Revised Examination Time Table - 2020 - 21

Guru

Moderator
MBA (DM) I Year I Sem Ex-candidates Examination Time Table - 2020

MBA (DM) I Year II Sem Ex-candidates Examination Revised Time Table - 2020

MBA (DM) II Year I Sem. Examinations Revised Time Table - 2020
 

Attachments

  • MBA(DM)_II_I_Yr.2021.pdf
    889.6 KB · Views: 0
  • MBA(DM)_I_II_Yr.2021.pdf
    863 KB · Views: 0
  • MBA(DM)_I_I_Yr.2021.pdf
    843.2 KB · Views: 2
Top