Kakatiya University UG BA, BAL, BBA, BCA, B.Com, B.Sc, B.Voc IV & VI & BHM &CT IV& V Semester and PDC Exams Draft Time Table - June 2023

Guru

Moderator
Kakatiya University UG BA, BAL, BBA, BCA, B.Com, B.Sc, B.Voc IV & VI & BHM &CT IV& V Semester and PDC Exams Draft Time Table - June 2023
Download Time Table Here


Note:
Examinations Timings: 9 am to 12 Noon
 

Attachments

  • UG BA, BAL, BBA, BCA, B.Com, B.Sc, B.Voc IV & VI and BHM &CT IV& V Semester and PDC Examinatio...pdf
    520 KB · Views: 192
Top