Kakatiya University M.Sc.(Geology/Zoology) I & IV Semester Examinations Results - March/July 2023

Guru

Moderator
M.Sc.(Geology) IV Semester Examinations Results - July 2023
Check Results Here

M.Sc.(Geology) I Semester Examinations Results - March 2023
Check Results Here

M.Sc.(Zoology) IV Semester Examinations Results - July 2023
Check Results Here


Note:
  • Results Announced on 31-10-2023

Kakatiya University
 
Top