Kakatiya University M.Sc Examinations Results - May 2022

Guru

Moderator
M.Sc (Integrated Chemistry) VII Semester Examinations Results - May 2022

M.Sc (Integrated Chemistry) IX Semester Examinations Results - May 2022

M.Sc (Integrated Chemistry) V Semester Examinations Results - May 2022

M.Sc(Physics) I Semester Examinations Results - May 2022
 
Top