Kakatiya University M.Sc 5-Years Integrated (Biotechnology / Chemistry) V & VII Semester Examinations Time Table - September 2021

Guru

Moderator
Kakatiya University M.Sc 5-Years Integrated (Biotechnology / Chemistry) V & VII Semester Examinations Time Table - September 2021
 

Attachments

  • TT-M.SC. 5yr ICHE&IBIO V, VIII -SEM, SEPT, 2021.pdf
    183.1 KB · Views: 0
Top