Kakatiya University B. Pharmacy (CBCS) I Semester (For Regular,ex &Improvement) Examinations Notification - February 2024

Guru

Moderator
Kakatiya University B. Pharmacy (CBCS) I Semester (For Regular,ex &Improvement) Examinations Notification - February 2024
Download Notification Here


Note :
  • Notification issued on 02-02-2024
 

Attachments

  • B.Pharmacy I-SEM NOTI 02-02-2024.pdf
    323.4 KB · Views: 69
Top