jntuk 1-1 results r19

  1. R

    JNTUK Results for B.Tech 1-1 Semester (R20, R19, R16, R13, R10) Regular/Supplementary Examinations - July/August 2021

    JNTUK B.Tech 1-1 Semester (R20, R19, R16) Supplementary Examinations Results - July/August 2021 https://jntukresults.edu.in/view-results-56736164.html JNTUK B.Tech 1-1 Semester (R13, R10) Supplementary Examinations Results - July/August 2021...
  2. R

    JNTUK B.Tech 1-1 Semester (R19, R16, R13, R10) Regular/Supplementary Examinations Results - January 2020

    JNTUK B.Tech 1-1 Semester (R19) Regular Examinations Results - January 2020 http://jntukresults.edu.in/view-results-56736097.html JNTUK B.Tech 1-1 Semester (R16) Supplementary Examinations Results - January 2020 http://jntukresults.edu.in/view-results-56736095.html JNTUK B.Tech 1-1 Semester...
Top