jntuh 4-2 results sept 2020 date

  1. R

    JNTUH B.Tech 4-2 Semester Examinations Results - September 2020

    JNTUH B.Tech 4-2 Semester (R16) Regular Exams Results - September 2020 Result Link 1 | Result Link 2 JNTUH B.Tech 4-2 Semester (R15) Supplementary Exams Results - September 2020 Result Link 1 | Result Link 2 JNTUH B.Tech 4-2 Semester (R13) Supplementary Exams Results - September 2020...
Top