jntua results 3-2 r15 regular 2019

  1. R

    JNTUA B.Tech 3-2 Semester (R15, R13, R09) Regular/Supplementary Examinations Results - Oct/Nov 2020

    JNTUA B.Tech 3-2 Semester (R15) Regular/Supplementary Examinations Results - October/November 2020 Will be announced soon... JNTUA B.Tech 3-2 Semester (R13) Supplementary Examinations Results - October/November 2020 Will be announced soon... JNTUA B.Tech 3-2 Semester (R09) Supplementary...
  2. R

    JNTUA B.Tech / B.Pharmacy 3-2 Semester (R15) Regular/Supplementary Exams Results - May/June 2019

    B.Tech 3-2 Semester (R15) Regular/Supplementary Examinations Results - April 2019 https://jntuaresults.ac.in/view-results-56736128.html B.Pharmacy 3-2 Semester (R15) Regular/Supplementary Examinations Results - April 2019 https://jntuaresults.ac.in/view-results-56736127.html Note : 1. Last...
Top